สิ่งที่เคปทาวน์สามารถเรียนรู้ได้จากวินด์ฮุกในการเอาตัวรอดจากภัยแล้ง

สิ่งที่เคปทาวน์สามารถเรียนรู้ได้จากวินด์ฮุกในการเอาตัวรอดจากภัยแล้ง

การเติบโตของประชากรมนุษย์การขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศล้วนเปลี่ยนแปลงโลก ในการปรับตัว ทัศนคติและพฤติกรรมต้องเปลี่ยนและทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่ยั่งยืนต้องเปลี่ยน นอกจากนี้เจตจำนงทางสังคมและการเมืองในการดำเนินการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีจะต้องเพิ่มขึ้น หากปราศจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โลกจะยังคงเสี่ยงต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ทรัพยากรอย่างจำกัดมากเกินไป เช่น น้ำ

ประชากรในเมืองกำลังเติบโต สร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรเช่นน้ำ 

สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภัยแล้งบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในแอฟริกาตอนใต้

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่วินด์ฮุก เมืองหลวงของนามิเบีย เผชิญกับความท้าทายร้ายแรงในการจัดหาน้ำให้กับประชาชน น้ำเป็นสินค้าล้ำค่าในเมืองซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีเพียง360 มม . สำหรับการเปรียบเทียบ ลอสแองเจลิสได้รับประมาณ 380 มม. ทุกปี . นอกจากนี้ ระดับการระเหยยังสูง และแม่น้ำออเรนจ์ ที่อยู่ใกล้ที่สุด อยู่ห่างออกไป 750 กิโลเมตร และประชากรของเมืองก็เพิ่มขึ้น

แม้ว่าจะมีรูปแบบสภาพอากาศที่แตกต่างกันมาก แต่ก็มีหลายเมืองเช่นเคปทาวน์ซึ่งกำลังประสบกับภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 100 ปีสามารถเรียนรู้จากวินด์ฮุกและวิธีที่เมืองนี้เอาชนะวิกฤตการณ์น้ำหลายครั้ง

วินด์ฮุกซึ่งแห้งแล้งและมีฝนตกในฤดูร้อนได้พิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยได้ แต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา ในอดีตการจัดการน้ำเป็นแบบวิศวกรรมโดยเน้นที่โซลูชันทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมเกี่ยวกับการรับรู้การใช้น้ำเป็นส่วนสำคัญของความพยายามของวินด์ฮุก และการเรียนรู้จากผู้อื่นสามารถช่วยประหยัดน้ำได้

เคปทาวน์มีรูปแบบสภาพอากาศแตกต่างจากวินด์ฮุกมาก เมืองนี้มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนโดยมีฤดูหนาวที่เปียกชื้นและฤดูร้อนที่แห้งแล้ง โดยปกติแล้วจะได้รับมากกว่า 500 มม. ต่อปี มีอัตราการระเหยที่ต่ำกว่า และมีแม่น้ำหลายสายในรัศมี 150 กม. จากเมือง ซึ่งรวมถึงแม่น้ำ Breede, Olifants และ Berg

วิกฤตการณ์น้ำในปัจจุบันของเคปทาวน์เกิดขึ้นหลังจากฝนตกในพื้นที่รับน้ำน้อยติดต่อกันสองปี 

สิ่งนี้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของขนาดประชากรของเมือง

แม้ว่าเมืองต่างๆ จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่เคปทาวน์ควรพิจารณาการดำเนินการของวินด์ฮุกซึ่งย้อนกลับไปในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ควบคุมน้ำและเครื่องอ่านมาตรวัดช่วยลดความสิ้นเปลืองในทรัพย์สินส่วนตัวและบังคับใช้เวลารดน้ำ การปิดฝาสระ และอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ฝักบัวไหลน้อย การแทรกแซงเหล่านี้มีผลยาวนาน หลังภัยแล้ง ชาวบ้านลดขนาดสวนและเปลี่ยนประเภทสวนและวิธีการให้น้ำ มีการย้ายไปสร้างบ้านใหม่ในเขตชานเมืองที่มีสวนขนาดเล็กลง มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอุตสาหกรรมด้วย: ไม่ อนุญาตให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมากเช่น Coca – Cola

ในช่วงทศวรรษที่ 1990 มีการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่และมีการพิจารณาที่จะเติมน้ำแข็งให้กับชั้นน้ำแข็ง ของวินด์ฮุ ก การเก็บน้ำไว้ใต้ดินเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ น้ำระเหยออกจากอ่างเก็บน้ำมากกว่าที่เมืองใช้

ภายในปี 2545 โรงบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ Goreangab เสร็จสมบูรณ์โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตน้ำดื่ม ภายในปี พ.ศ. 2547 หลุมเจาะสี่หลุมได้รับการติดตั้งเพื่อเติมชั้นหินอุ้มน้ำด้วยน้ำผิวดินที่ผ่านการบำบัดแล้ว ซึ่งเป็นกระบวนการสูบน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากเหนือพื้นดินเข้าสู่ชั้นน้ำแข็ง

แต่ในปี 2559 ระดับน้ำกักเก็บกลับมาต่ำมากอีกครั้ง และจำเป็นต้องดำเนินการทันที มีการจำกัดการใช้น้ำอย่างเข้มงวดกับผู้อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมเช่น Coca-Cola หยุดการผลิต โรงฆ่าสัตว์ต้องลดการผลิตลงและมีการตกงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

วินด์ฮุกไม่ได้ถูกต้องเสมอไป แม้จะพยายามรณรงค์สร้างการรับรู้และให้ความรู้แก่สาธารณะ แต่ข้อวิจารณ์ที่สำคัญก็คือความล้มเหลวของเมืองในการรักษาความตระหนักรู้และแคมเปญการสื่อสารของสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการรับรู้ถึงวิกฤตการณ์น้ำ

หมายความว่าเป้าหมายของการใช้น้ำไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเสมอไป มีบทเรียนในเรื่องนี้สำหรับเคปทาวน์ การที่ผู้อยู่อาศัยตอบสนองช้าในการลดการใช้น้ำอาจหมายความว่าจำเป็นต้องมีการสื่อสาร ความตระหนัก และการศึกษามากขึ้น

ผู้คนจะไม่ประหยัดน้ำเว้นแต่พวกเขาเห็นว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ในวินด์ฮุก น้ำประมาณ 60% ถูกใช้โดยครัวเรือนส่วนตัว ประมาณ 50% ใช้สำหรับสวน ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงการบริโภคในครัวเรือนสามารถมีบทบาทสำคัญในการประหยัดน้ำ

ขั้นตอนอื่นๆ ที่สามารถทำได้ ได้แก่ การเพิ่มความตระหนักโดยการสอนเรื่องการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียน ในช่วงเวลาวิกฤต Windhoek เป็นตัวอย่างที่ดีว่าการสร้างความตระหนักสามารถมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างไร เคปทาวน์จำเป็นต้องปฏิบัติตาม

สล็อตเว็บแท้ / 20รับ100 / เว็บสล็อตออนไลน์