Gelir Vergisi Hakkında Bilmemiz Gerekenler

Dolaysız bir vergi türü olan gelir vergisi sadece gerçek kişilerden alınmaktadır. Vergiler ülkemizde gerçek ve tüzel kişilere özel olarak düzenlenmiştir. Şirketler ve ticaretle uğraşan kesim kurumsal vergisine tabidir, gerçek kişiler gelir vergisi ve diğer satışlara yönelik düzenlenen farklı vergi türleri vardır.

Gerçek kişilerin her türlü faaliyet sonrasında elde ettikleri kazançlar gelir vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Serbest meslek kazançları, zirai faaliyetler, işverene bağlı olarak elde edilen kazançlar, mal ve haklardan doğan kazançlar, mesleki faaliyet kazançları kanunda belirtilen düzenlemeler kapsamında gelir vergisi kapsamında yer alır. Gelir vergisi giderler düşürüldükten sonra ortaya çıkan net kazanç üzerinden vergilenmektedir.  Gelir vergisi düzenlemeleri kazanca göre yapılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir